Als ritueel begeleider kan ik op verschillende manieren ondersteuning bieden;

 • het geven van informatie over mogelijkheden bij een afscheid; er kan veel meer dan u denkt
 • het coachen van mensen die wel iets zouden willen bij een afscheid maar niet durven
 • het meedenken over bijvoorbeeld het uitvoeren van speciale wensen bij het afscheid
 • samen op zoek gaan naar een persoonlijk symbool, rode draad of levensthema
 • het schrijven en/of uitspreken van het persoonlijke woord of levensverhaal namens nabestaanden tijdens het afscheid
 • het organiseren van allerlei praktische zaken rondom de inhoudelijke aspecten van het afscheid
 • het fysiek aanwezig zijn en ondersteunen bij het afscheid
 • de nazorg, onder andere door het houden van een evaluerend gesprek nadat het afscheid is geweest.

Maar dat kan ook op een later moment;

 • bij het vorm en inhoud geven van het bijzetten van de urn of het verstrooien van de as
 • bij het organiseren van een gezamenlijk herdenken van een dierbare op het werk of binnen een vereniging
 • als er sprake is van verlate rouw. Het kan helpen alsnog een goed afscheid te organiseren op een speciaal door u gekozen moment.

Of misschien juist op een eerder moment;

 • als u de regie graag zelf in handen wilt houden, ook bij uw afscheid. Ik zou kunnen luisteren naar uw wensen en deze eventueel voor u vastleggen. Het kan rust geven te weten dat ook het afscheid goed geregeld is.
 • Als er behoefte is om alsnog in balans te raken met het verleden. Voor u om het leven los te kunnen laten, voor uw dierbaren om verder te kunnen.